Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

IGC

Společnost I.G.C. Strojal s.r.o. je výrobcem a dodavatelem komínových systémů. Naši zákazníci mají na výběr množství hliníkových a plastových kouřovodů vhodných k připojení všech druhů plynových kotlů vyžadujících bezpečný odvod spalin mimo objekt (včetně kaskádových komínových systémů) v různých dimenzích a variantách. Jsme držiteli „Certifikátu systému řízení společnosti ISO 9001:2008“ a jsme oprávněni používat značku kvality 1301 - ES certifikát vnitropodnikové kontroly.

Goods added to cart

Goods added to cart