Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Viadrus G27

Kotle VIADRUS G 27 jsou litinové článkové kotle s atmosférickým hořákem, pro spalování nízkotlakého zemního plynu a propanu. Vyráběny jsou pouze jako teplovodní s nuceným oběhem, s pracovním přetlakem do 0,4 MPa. Kotle vyhovují pro použití v místnostech oddělených od vlastního bytového prostoru. Předností kotlů je tichý chod, vysoká účinnost, velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách a malá spotřeba elektrické energie. Jsou vybaveny spolehlivými zabezpečovacími prvky.
Jmenovitý výkon kotle: 12-37kW
Účinnost: 92%

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart