Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Viadrus G100L

Litinové článkové plynové kotle VIADRUS G 100 L jsou vybaveny atmosférickým hořákem, je určen prospalování nízkotlakého zemního plynu. Kotle jsou vhodné především pro vytápění středních a větších objektů a ohřev teplé užitkové vody (TUV). Kotle jsou vyráběny pouze jako teplovodní s nuceným oběhem a pracovním přetlakem do 4 bar. Kotle mají vysokou životnost litinového výměníku a všech ostatních dílů vzhledem ke kvalitě použitých materiálů. Účinnost spalování plynu 91 %. Spolehlivé zabezpečovací a regulační prvky. Vybavenost pojistkou zpětného toku spalin, která v případě nedostatečného tahu komína vypne kotle z provozu. Možnost zapojení kotlů do kaskády. Možnost vybavení ekvitermní regulací. Tichý chod a nízká spotřeba el. energie.
Jmenovitý výkon kotle: 30-120kW
Účinnost: 91%
Rozměry kotle: 1420 x 1022 x 784 mm

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart