Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Viadrus G27 ECO GLX

Kotle VIADRUS G 27 ECO jsou litinové článkové kotle s atmosférickým hořákem, pro spalování nízkotlakého zemního plynu a propanu. Vyráběny jsou pouze jako teplovodní s nuceným oběhem, s pracovním přetlakem do 0,4 MPa. Dvou a tří článková velikost je vhodné pro rekonstrukce zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách a pro menší obytná a rekreační zařízení. Předností kotlů je tichý chod, vysoká účinnost, velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách a malá spotřeba elektrické energie. Jsou vybaveny spolehlivými zabezpečovacími prvky.

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart