Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Vaillant VU TURBOMAX

Vaillant VU Turbomax jsou závěsné kombinované kotle s nastavitelným výkonem v rozsahu 42 až 100 %, určený pro vytápění. Kotle umožňují umístění v různých objektech – od bytů s menší vytápěnou plochou (cca 50 – 80m2) až po větší obytné, popř. hospodářské prostory s plochou 300 – 350m2. Kotle jsou vhodné zejména do prostorů, kde není možnost připojení odvodu spalin do komína. Odvod spalin a přívod vzduchu, který je nutný k hoření zajišťuje ventilátor zabudovaný v přístroji a speciální potrubí procházející obvodovou stěnou bytu či domku. (Při použití zvláštních průchodek lze tato potrubí vést též sedlovou nebo vodorovnou střechou.)  Kotle jsou vybaveny plynulou regulací výkonu – automaticky přizpůsobují výkon požadavkům na teplo (6,5°C před nastavenou teplotou topné vody se snižuje výkon kotle a tím dochází k úspoře ve spotřebě plynu).
 Spotřebiče jsou dodávány s oběhovým čerpadlem, expanzní nádobou, pojistnými a regulačními prvky. Vyznačují se kompaktní konstrukcí, snadnou montáží a pohodlnou a nenáročnou obsluhou.
 Součástí ovládacího panelu je diagnostická jednotka, která umožňuje sledovat provozní stavy kotle a v případě poruchy usnadňuje nalezení závady.

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart