Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Viadrus GRAND G34

Litinové plynové článkové kotle VIADRUS GRAND G34 jsou vybaveny nízkoemisním atmosférickým hořákem, určený pro spalování nízkotlakého zemního plynu. Kotle jsou vybaveny pojistkou zpětného toku spalin. Jsou vhodné především pro vytápění středních a větších objektů a ohřev teplé užitkové vody (TUV). Kotle jsou vyráběny pouze jako teplovodní do samotížných systémů s pracovním přetlakem do 4 bar, v soustavách s větším hydraulickým odporem, kde již samotíž nebude funkční, nebo s ohřívačem vody, je třeba použít nucený oběh topné vody. Elektrickým zapojením jsou kotle přizpůsobeny k připojení zásobníkového ohřívače teplé užitkové vody se zajištěním jejího přednostního ohřevu.

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart