Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Protherm Rejnok 6-28 v.11,12

Elektrokotle REJNOK jsou svou konstrukcí určeny k použití v otopných tep lo vodních systémech s nuceným oběhem vody. Slouží k ohřevu otopné vody, která je v systému ústředního nebo etážového topení čerpadlem rozna k radiátorům.
Elektrokotel je vestavěn do ocelové skříně, jejíž čelní stěna včetně bočních stran tvoří mechanický celek upevný k zadní stěně šrouby. Přívod a odvod topné vody je spodem, stejně jako elektrické připojení.
Výkonová řada v kW: 6 - 9 -12 -15 -18 - 21 - 24 - 28

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart