Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Opop H4V-H41, H6, H51,K33

Ocelové teplovodní kotle Opop, řady H4 jsou svou konstrukcí a povrchovou úpravou určeny pro etážové i ústřední vytápění rodinných domků, s max. hydrostatickou výškou 20 m. Tyto kotle umožňují spalování tuhých paliv, tj. hnědého uhlí odhoříváním a dřeva prohoříváním. Horní část kotle tvoří přikládací a čistící dvířka, která jsou uložena na závěsech a utěsněna k tělesu kotle tepelně izolační šňůrou. Vlastní těleso kotle je svařeno z ocelových plechů. Při pohledu shora je rozděleno čtyřmi vodními přepážkami na tři části. Ohniště kotle je vybaveno posuvným kaskádovitým roštem ovládaným pákou na boku kotle. Rošt je v zadní části doplněn litinovým předehřívačem sekundárního vzduchu. Přiváděné množství sekundárního vzduchu je u kotlů H412, H418 nastavitelné maticemi na posuvném dorazu za popelníkovými dvířky. Množství vstupujícího sekundárního vzduchu je nastaveno z výrobního závodu pro hnědé uhlí ořech I běžné kvality. Mezera mezi zadní hranou posuvného roštu a zadní stěnou kotle činí v základním postavení 10 mm a je ji možno změnit jen ve vyjímečně nutných případech za zvlášť individuálních podmínek provozu kotle nebo užitého paliva. U kotlů H424, H430 je sekundární vzduch pevně nastaven a nelze s ním manipulovat. Popelníkový prostor je vybaven dvířky s regulací spalovacího vzduchu s použitím automatického regulátoru spalovacího vzduchu. Příruby pro vstup a výstup vody i kouřové hrdlo jsou umístěny na středové ose zadní části kotle. V horní části je nátrubek 3/4" pro připojení regulátoru spalovacího vzduchu, ve spodní části je nátrubek 1/2" pro vypouštěcí a napouštěcí kohout. Stěny kotle jsou tepelně izolovány a překryty povrchově upravenými krycími plechy. Přikládací, čistící a popelníková dvířka jsou vyrobena z plechových povrchově upravených dílců. Uvnitř jsou vyložena tepelnou izolací. V předním krycím plechu jsou osazeny měřící přístroje teploměr a tlakoměr, které snímají teplotu a tlak topné vody uvnitř kotle.
Jmenovitý výkon kotle: 10 – 23 kW
Účinnost: 74 %
Rozměry kotle: 1005 x 865 x 670 mm

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart