Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Opop H4V-H41, H6, H51,K33

Ocelové teplovodní kotle Opop, řady H4 jsou svou konstrukcí a povrchovou úpravou určeny pro etážové i ústřední vytápění rodinných domků, s max. hydrostatickou výškou 20 m. Tyto kotle umožňují spalování tuhých paliv, tj. hnědého uhlí odhoříváním a dřeva prohoříváním. Horní část kotle tvoří přikládací a čistící dvířka, která jsou uložena na závěsech a utěsněna k tělesu kotle tepelně izolační šňůrou. Vlastní těleso kotle je svařeno z ocelových plechů. Při pohledu shora je rozděleno čtyřmi vodními přepážkami na tři části. Ohniště kotle je vybaveno posuvným kaskádovitým roštem ovládaným pákou na boku kotle. Rošt je v zadní části doplněn litinovým předehřívačem sekundárního vzduchu. Přiváděné množství sekundárního vzduchu je u kotlů H412, H418 nastavitelné maticemi na posuvném dorazu za popelníkovými dvířky. Množství vstupujícího sekundárního vzduchu je nastaveno z výrobního závodu pro hnědé uhlí ořech I běžné kvality. Mezera mezi zadní hranou posuvného roštu a zadní stěnou kotle činí v základním postavení 10 mm a je ji možno změnit jen ve vyjímečně nutných případech za zvlášť individuálních podmínek provozu kotle nebo užitého paliva. U kotlů H424, H430 je sekundární vzduch pevně nastaven a nelze s ním manipulovat. Popelníkový prostor je vybaven dvířky s regulací spalovacího vzduchu s použitím automatického regulátoru spalovacího vzduchu. Příruby pro vstup a výstup vody i kouřové hrdlo jsou umístěny na středové ose zadní části kotle. V horní části je nátrubek 3/4" pro připojení regulátoru spalovacího vzduchu, ve spodní části je nátrubek 1/2" pro vypouštěcí a napouštěcí kohout. Stěny kotle jsou tepelně izolovány a překryty povrchově upravenými krycími plechy. Přikládací, čistící a popelníková dvířka jsou vyrobena z plechových povrchově upravených dílců. Uvnitř jsou vyložena tepelnou izolací. V předním krycím plechu jsou osazeny měřící přístroje teploměr a tlakoměr, které snímají teplotu a tlak topné vody uvnitř kotle.

Jmenovitý výkon kotle: 10 – 23 kW

Účinnost: 74 %

Rozměry kotle: 1005 x 865 x 670 mm

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart

This website uses cookies to personalise the content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We share the information about your use of our website with our social media and advertising and analytics partners, who may combine it with other information provided by you or collected from your use of their services.