Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Mora top 5200

Kotle MORA-TOP jsou plynové, průtočné, teplovodní kotle kategorie I2H, spalující zemní plyn. Jsou to nástěnné spotřebiče určené pro vytápění bytů, rodinných domů a společných prostorů s tepelnými ztrátami do 12 a 13 kW s vestavěným zásobníkem pro přípravu TUV (teplé užitkové vody). U kotlů 12 ZK jsou spaliny odvedeny do vnějšího prostředí kouřovodem zaústěným do komína. Kotle 13 ZT mají uzavřenou spalovací komoru, spaliny jsou odvedeny přes zeď pomocí spalinového ventilátoru.

Goods added to cart

Goods added to cart