Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

MURELLE EV HE

MURELLE EV HE je zcela novy model kondenzačního kotle s možnosti připojeni solárního systému, s možnosti ovládaní dvou topných větvi a s plynulou modulaci výkonu 1:5. Nabízí velmi nízkou energetickou náročnost, komfortní ovládaní pomoci tlačítek instalovaných v levé spodní časti kotle a možnost instalace do nízkoenergetických budov s minimálními tepelnými ztrátami od 2 kW. Digitální displej, na kterém se zobrazuji hodnoty teplot topné vody, užitkové vody, poruchové stavy, informace o funkci, ve které se přistroj nachází, provozní režim atd. Ohřev užitkové vody (u modelů 25 a 30) je zabezpečen v nerezovém deskovém výměníku. Dále je součásti kotle vestavěna ekvitermní regulace, možnost připojeni regulátoru s OpenTherm regulaci, blokace ovládacích tlačítek, funkce měřeni emisi ve spalinách, filtr na topné vodě a mnoho dalších funkci.
TECHNICKÁ DATA:
Jmenovitý výkon kotle: 2,7-29,4 kW
Účinnost: 107%
Rozměry kotle: 700 x 450 x 350 mm

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart