Search

Sign in

Forgot your password?

Create new account

Hermann MASTER CONDENSING

MASTER CONDENSING je nástěnný kotel typu B23, C13, C33, C43, C53, C63 a C83 určený pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v zásobníku o objemu 60 litrů. Zařízení výše uvedených typů je možno instalovat do prostředí základního dle ČSN 33 2000-3, odtah spalin musí splňovat TPG 800 01.Umístění spotřebiče musí být provedeno v souladu s platnými předpisy a nařízeními. K základním technickým charakteristikám kotle patří: deska s mikroprocesorem kontrolující vstupy, výstupy a řízení hlášení závad, elektronická modulace plamene topení a ohřevu TUV, elektronické zapalování s kontrolou a ionizací plamene, automatické pomalé zapalování, stabilizátor tlaku směšovače plynu, max. výkon vytápění s regulací, min. výkon vytápění s regulací, manuální volič teploty vody v topení, manuální volič teploty TUV, tlačítko RESET - odblokování hlášení závad, ovladač přepínání LÉTO / ZIMA, sonda NTC pro kontrolu teploty topného okruhu, sonda NTC pro kontrolu teploty TUV, havarijní termostat zpětné topné vody, oběhové čerpadlo, automatický by-pass pro obvod vytápění s možností uzavření, třícestný elektrický ventil, expanzní nádoba na 10 litrů, expansní nádoba TUV o objemu 2 litry, dopouštěcí ventil okruhu vytápění, kontrolní tlakoměr tlaku vody vytápění, digitální displej s teploměrem, světelná signalizace zapálení hořáku, možnost ovládání kotle dálkovým ovládačem, možnost připojení čidla vnější teploty, vestavěná ekvitermní regulace, světelná signalizace zapnutí kotle, elektronická autodiagnostika, nerezový zásobník na ohřev TUV – 60 litrů, kontrola mikroprocesorem nepřetržité funkce sondy NTC. Atd.
Jmenovitý výkon kotle: 5,4-32kW
Účinnost: až 108,5%
Rozměry kotle: 900 x 600 x 430 mm

Sort by

View

Goods added to cart

Goods added to cart